top of page

Работна среща 01: Турция, Март 2023

Първата международна среща се проведе в професионалната гимназия в Гьолчук - Турция, на 2-ри и 3-ти март, където членовете на консорциума се срещнаха за първи път.

Работна среща 03: Риека - Хърватия, Ноември 2023

Работна среща 03: Риека - Хърватия, Ноември 2023

Срещата се проведе на 2-ри и 3-ти ноември 2023 г. в Риека, Хърватия (Университет на Риека, Факултет по морски науки). Дейностите бяха извършени спрямо графика на международната среща. Тази конференция беше посветена на дискусиите и решенията относно интелектуалните резултати от сценариите, софтуера и текущото състояние на симулацията.

Работна среща 03: Риека - Хърватия, Ноември 2023

Срещата се проведе на 2-ри и 3-ти ноември 2023 г. в Риека, Хърватия (Университет на Риека, Факултет по морски науки). Дейностите бяха извършени спрямо графика на международната среща. Тази конференция беше посветена на дискусиите и решенията относно интелектуалните резултати от сценариите, софтуера и текущото състояние на симулацията.