top of page

Sastanak 01:  Turska, Ožujak 2023

2. i 3. ožujka 2023. održan je prvi transnacionalni sastanak u srednjoj strukovnoj školi Gölcük – Turska gdje su se članovi konzorcija susreli prvi put.

Sastanak 03 : Rijeka/Hrvatska, studeni 2023

Sastanak 03 : Rijeka/Hrvatska, studeni 2023

Sastanak je održan 2. i 3. studenog 2023. u Rijeci, Hrvatska (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet). Aktivnosti su se odvijale prema rasporedu Transnacionalnog sastanka. Ova konferencija bila je posvećena raspravama i odlukama o intelektualnim rezultatima scenarija, softvera i najnovijeg stanja simulacije.

Sastanak 03 : Rijeka/Hrvatska, studeni 2023

Sastanak je održan 2. i 3. studenog 2023. u Rijeci, Hrvatska (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet). Aktivnosti su se odvijale prema rasporedu Transnacionalnog sastanka. Ova konferencija bila je posvećena raspravama i odlukama o intelektualnim rezultatima scenarija, softvera i najnovijeg stanja simulacije.